Home

Grundejerforeningen Bakkehuse


Foreningen blev stiftet i 2006 med det formål at administrere og vedligeholde foreningens grønne fællesarealer, stier, redskabsrum, parkeringspladser og den private fællesvej.

Foreningen skal herudover varetage medlemmernes øvrige fællesinteresser efter retningslinierne i lokalplanen, deklarationer, foreningens vedtægter og de trufne beslutninger på generalforsamligerne.